Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přechod dítěte z mateřské do základní školy

V rámci MAP III jsme i letos připravili pro rodiče budoucích prvňáčků cyklus pěti workshopů, které se uskutečnily ve FZŠ Brdičkova od 23. února do 6. dubna 2022. Odborné lektorky se specializací školní psycholog, školní speciální pedagog a klinický logoped navrhly deset témat, rodiče se mohli zúčastnit všech setkání nebo si vybrat dle zájmu.

Program zahrnoval např. úvod do problematiky předškolního období, otázky kolem školní zralosti, grafomotoriky, čtenářské a matematické gramotnosti, organizace času, problémů s chováním, zabýval se logopedickými poruchami nebo specifickými poruchami učení. Jen poslední setkání plánované na 30. března jsme museli zajistit v náhradním termínu 6. dubna. Důvodem bylo uzavření škol kvůli havárii vody v Praze 13.

Všechny workshopy byly velmi pozitivně hodnoceny, rodiče považují za přínosnou především možnost individuálního poradenství.

Marcela Fuglíková