Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme školu!

Naše škola se opět zapojila do projektu Ukliďme Česko. Ve středu 6. dubna v dopoledních hodinách uklízeli žáci spolu s pedagogy odpadky v areálu školy a jeho blízkém okolí. Odpoledne jsme se sešli i s rodiči žáků a společně jsme hrabali listí, upravili záhony a šikovní tatínkové nám pomohli s opravou pracovního nářadí.

Pozemek školy a jeho okolí jsou velmi rozlehlé, a proto jsme měli hodně práce.

Po dobře vykonané práci je potřeba se posilnit, odpočinout si a popovídat, a tak jsme se všichni sešli u ohně a grilovali jsme špekáčky, maso, zeleninu. Atmosféra akce byla úžasná. Moc všem děkujeme za pomoc.

Renata Vondráková, ZŠ Klausova