Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změna variabilních a specifických symbolů

Oznamujeme, že od 1. 1. 2008 dojde ke změně evidenčního systému pro příjem plateb poplatků (místních, správních, sankčních apod.). Platby nebudou nadále obsahovat specifické symboly a variabilní symboly budou zásadně změněny. Prosíme občany, kteří mají zaveden trvalý příkaz na některý z poplatků, nejčastěji na místní poplatek ze psů, aby provedli změnu údajů při poukazování platby. Nové symboly budou uvedeny na složenkách zasílaných jednotlivým poplatníkům počátkem roku 2008. Bližší informace podá oddělení daní a poplatků ekonomického odboru na tel. 235 011 412 nebo 411.

Helena Hůdová, vedoucí ekonomického odboru