Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změny ve výplatě sociálních dávek

Dávky pomoci v hmotné nouzi – od 1. 1. 2008 se zpřísňují podmínky výplaty dávek pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří aktivně nehledají práci. Dávky se pro ně budou počítat pouze z existenčního minima (netýká se rodičů pečujících o dítě do 12 let, částečných invalidů a osob nad 55 let). Ruší se zvýšení dávek o 600 Kč po 12 měsících nezaměstnanosti.U příspěvku na péči se odstraňuje zdvojení výplaty - např. po dobu hospitalizace nebo ústavní léčby, která trvá déle než 1 kalendářní měsíc, se výplata dávky zastavuje. Zpřísní se kontrola využívání příspěvku. Rozšiřuje se okruh osob, na které přechází nárok na nevyplacené částky příspěvku v případě úmrtí oprávněné osoby, a to o osoby blízké, které o oprávněného pečovaly, avšak nežily s ním ve společné domácnosti. Příspěvek na zvýšené životní náklady je bez náhrady zrušen. Více na www.praha13.cz - v sekci Poradna občana – Sociální péče.

Helena Hájková, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví