Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zlepšujeme prostředí na sídlišti

V letošním roce se našemu odboru životního prostředí podařilo dokončit několik důležitých investičních akcí v celkovém objemu cca 13,5 milionu korun. Doufám, že nově rekonstruované plochy zeleně potěší a přispějí ke zkvalitnění života zdejších obyvatel. Bylo pamatováno téměř na všechny lokality ve správě odboru životního prostředí. Vedle výsadeb stromů, keřů i květin bylo zrekonstruováno několik dětských hřišť, jedno sportoviště a provedeny větší parkové úpravy.

Ve vnitrobloku A na Velké Ohradě šlo o rekonstrukci dětského hřiště a navazující sadové úpravy. Hřiště bylo rozšířeno o trávník, který byl oplocen proti přístupu psů. Mezi herní prvky zde patří prolézačky, houpadlo, kladina, pryžové herní kameny, skluzavka, bagr na písek a dva prolézací oblouky. Hřiště doplňuje pergola, která opticky oddělí plochu od zbytku vnitrobloku a poskytne potřebný stín maminkám i jejich ratolestem. Rekonstrukce sportoviště v těsném sousedství vyplynula z požadavků kladených na bezpečnost her a snížení hlučnosti. Na hřiště byl položen pryžový povrch ve dvou barvách a přibyly dva koše na basketbal a hry Twister a Panák. V okolí hřiště byly vysazeny vzrostlé keře.

Letošní rekonstrukcí prošlo také kaskádové dětské hřiště Mezi Školami v Nových Butovicích. Prostor je rozdělen na čtyři části. V horní části byla instalována trampolína. V centrální části hřiště vznikla z betonového monolitu díky barevnému dřevěnému obložení loď. Z její paluby je možné sejít dolů dvěma schodišti nebo sjet po skluzavce. Ve spodní části je pískoviště, prolézačka, tabule a šlapací kolotoč pro nejmenší.

Revitalizace vnitrobloku Hábova zahrnuje komplexní rekonstrukci dětského hřiště a sadové úpravy. Hřišti vévodí „opičí dráha“ složená z několika různých kovových oblouků, které je možné překonat bez dotyku země. Dalším neokoukaným herním prvkem je betonová věž, opatřená malou lezeckou stěnou a skluzavkou. Vysazené keře na jižní straně vnitrobloku bude možno efektivněji udržovat a nebudou skýtat úkryt hlodavcům. Drobnou investiční akcí ve vnitrobloku Mohylová bylo odstranění panelů z doby budování sídliště a instalace herní věže se skluzavkou, která slouží i jako rozhledna po vnitrobloku.

Došlo také na revitalizace ploch městské zeleně. Významná je revitalizace prameniště Prokopského potoka pod ulicí Lýskova ve Stodůlkách. Mezi vlastním prameništěm a původním altánem nad Panskou zahradou je zachován a podpořen přírodní charakter území. Prameniště bylo zanedbané a zanesené zeminou. Původní dřeviny byly probrány a porosty doplněny o vlhkomilné druhy dřevin a trvalek. Asfaltový povrch pěší komunikace byl částečně nahrazen přírodněji vyhlížejícím mlatem s čedičovými šlapáky. Kompozici doplňuje moderní mobiliář. Původní zdi v okolí pramene byly opraveny a byly zde vytvořeny dva pískovcové záhony pro trvalky a trávy. Rekonstruovat altán nad Panskou zahradou již nebylo účelné. Jeho zbouráním vznikl prostor pro setkávání a odpočinek s javorem s podsadbou růží uprostřed. Okolní přírodní i technické zajímavosti přiblíží informační tabule, která současně pozve návštěvníky na výlet podél Prokopského potoka až k Vltavě.

Izolační zeleň mezi ulicemi Jeremiášova, Píškova a Mohylová byla nesourodým a nepropustným porostem přestárlých keřů. Z větší části již neplnila svou původní funkci. Z plochy bylo odstraněno velké množství náletových dřevin a nános odpadků. Byly ponechány cennější vzrostlé stromy a keře a doplněny o nové výsadby. Nejvýraznějším novým prvkem je jednostranná alej z různých druhů dřevin podél chodníku u Jeremiášovy ulice.

Aleš Mareček, zástupce starosty