Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Píškova ulice

Vychází východním směrem z ulice Mohylové, stáčí se kolem domovního bloku k jihu a končí smyčkou. Své jméno nese po významné osobnosti československého železárenství a slévárenství Františku Píškovi. Narodil se 24. dubna 1886 v Praze. Po maturitě vystudoval strojní inženýrství na pražské technice. Po jeho skončení v lednu 1910 absolvoval jako mimořádný posluchač hutnický odbor na Vysoké škole báňské v Příbrami. Po praxi ve významných průmyslových podnicích (např. Škodových závodech v Plzni) spojil svůj život s Českou vysokou školou technickou v Brně, kde byl v roce 1921 jmenován mimořádným a o tři roky později řádným profesorem na nově zřízené stolice mechanické. Zde založil Výzkumný a zkušební ústav pro slévárenství. Za podpory Masarykovy akademie práce prováděl ústav řadu výzkumů, především výzkum československých slévárenských písků a hledání nejvhodnějších metod pro mechanické zkoušení litiny. Od dvacátých do padesátých let 20. století byl děkanem několika odborů i fakult. Funkci rektora školy zastával v letech 1929 až 1930. Za II. světové války byl od 1. 10. 1941 jako příslušník domácího odboje v ilegalitě. V roce 1966 mu byl udělen čestný doktorát technických věd Za zásluhy o rozvoj nauky o kovech, zejména slévárenství. Stal se členem i čestným předsedou mnoha domácích i zahraničních společností, asociací a institutů. Mezi mnoha udělenými vyznamenáními najdeme Rytířský řád čestné legie i Řád republiky. Akademik prof. Ing. Dr. mont. František Píšek, DrSc. et dr. h. c. zemřel dne 10. března 1970 v Brně. Ulice v Praze 13 po něm byla pojmenována v roce 1987.

Dan Novotný