Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Národní a mezinárodní ocenění

Základní škola Mládí opět získala významnou Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a mezinárodní manažerské ocenění EFQM. Stalo se tak opakovaně po dvou letech, kdy jsme znovu zpracovali Podkladovou zprávu a následně proběhlo externí hodnocení podle Statutu Národní ceny ČR a mezinárodních standardů. Naplno jsme tak využili zkušenosti z předchozích let z inovativního projektu CSR (Corporate Social Responsibility) do škol a současně jsme museli obstát v mnohem přísnějším hodnocení. Jsme proto rádi, že naše škola získala obě zmíněná ocenění a obsadila 1. místo v kategorii Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní není podnikání. Oficiál ní předání cen proběhlo na Slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu 27. listopadu.

Toto ocenění chápeme především jako výsledek dlouhodobé vzájemné spolupráce všech lidí se školou neodmyslitelně spjatých – tedy nás zaměstnanců, dětí a jejich rodičů a podpory zřizovatele školy. Proto bych chtěl všem právě zmíněným vyjádřit poděkování a úctu, věnovat jim tuto cenu a vyjádřit víru v další úspěšnou spolupráci.

Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí