Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Národní cena kvality podruhé

Ředitel Základní školy Kuncova převzal 27. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost. Soutěž organizuje Rada kvality ČR při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Po odeslání přihlášky do soutěže na MPO ČR a vypracování podkladové zprávy o ZŠ Kuncova ředitelem navštívil školu koncem září tým hodnotitelů, který ocenil její silné stránky – kvalitní školní vzdělávací program, péči o nadané žáky, výborné vzdělávací výsledky, výchovu k environmentálně odpovědnému chování žáků..., a nakonec vydal Zprávu hodnotitele, ve které formuloval doporučení pro stanovení strategie společenské odpovědnosti a koncepty za trvale udržitelný rozvoj na další léta. Udělené ocenění nás zavazuje poskytovat i nadále výborné služby v oblasti školství a zlepšovat se na ces tě ve společenské odpovědnosti.

-red-