Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Setkání předsedů klubů na radnici

V pátek 7. prosince proběhlo na radnici tradiční setkání na konci roku předsedů klubů seniorů s vedením městské části. Vedoucí klubů hodnotili letošní rok a spřádali plány co v roce příštím. Za vedení radnice s nimi diskutovali starosta David Vodrážka, který má v gesci sociální oblast a tedy i kluby seniorů a Aneta Ečeková Maršálová, předsedkyně sociálního výboru. Starosta společně se všemi přítomnými využili zároveň tohoto setkání, aby popřáli paní Miloslavě Lukešové, předsedkyni Klubu seniorů č. 5, k jejímu úctyhodnému životnímu jubileu – v těchto dnech slaví 90. narozeniny. Do dalších let přejeme hodně zdraví a pohody.

-red-