Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dítě je dítě


Ve všech 1. třídách FZŠ prof. Otokara Chlupa se na konci listopadu uskutečnily v rámci projektu Výzva 49 projektové dny Dítě je dítě. Žáci se společně zamysleli nad tím, že všichni máme mít právo na střechu nad hlavou a máme mít někoho, kdo nás bude mít rád, i když jsme třeba trochu jiní a pocházíme každý z jiného prostředí.

Děti pracovaly s pohádkovými zvířecími příběhy od Brigitte Weningerové Dítě je dítě a od Melánie Wattové Chameleon Leon. Společně hodně diskutovaly, přemýšlely, poslouchaly příběhy, kreslily je a dramatizovaly. Jako překvapení je na konci čekalo setkání s jedním z hrdinů knížky – živým chameleonem.

Projektové dny připravila a vedla spolu s třídními učitelkami paní Vladimíra Strculová–Procházková, která se dlouhodobě věnuje výcho vě dětí jako malých demokratických občanů.

Zuzana Majstrová, ředitelka školy