Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dokonalý projekt


Letošní výročí sametové revoluce nemohlo zůstat bez povšimnutí a celoškolní projekt 30 let svobody byl na světě. Každá třída ZŠ Janského se během týdne zapojila do návštěv tematických akcí v Praze, plnění úkolů, vytváření výstav a tvorby výukových plakátů. Vrcholem pak bylo závěrečné vystoupení žáků a učitelů před školou, kde došlo k představení totalitní a západní kultury, čtení vzkazů a příběhů obyčejných lidí, kteří na vlastní kůži zažili 17. listopad 1989. Po „pádu zdi“ všechny dojala píseň Náměšť, kterou si zazpívala celá škola i s rodiči a ostatními návštěvníky, na samotný závěr pak zazněla Modlitba pro Martu.

Marcela Kolářová, zástupkyně ředitele