Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Městská policie

Všem čtenářům přeji za sebe a své kolegy krásné svátky, hodně zdraví a štěstí v roce 2020.
Děkujeme těm, kteří nám nezištně pomáhali při výkonu služby. Jedná se zejména o poctivé nálezce, o oznamovatele závažného protiprávního jednání i náhodné kolemjdoucí, kteří nabídli zasahujícím strážníkům pomoc. Doufáme, že naše spolupráce s občany bude minimálně na stejné úrovni i v roce následujícím. Co se týká výkonu služby, hodláme se zaměřit na stejné oblasti jako v letech předchozích. Kontrolní a hlídková činnost bude zacílena na místa s trvalým výskytem nepřizpůsobivých osob bez domova, kriminálně závadových osob a na skupiny mladistvých pod vlivem alkoholu. V noční době budeme dohlížet na ochranu veřejného a soukromého majetku se zaměřením na preventivní kontroly nejvíce problematických lokalit. Závěrem našeho příspěvku opětovně připomínáme důležité informace a kontakty na městskou policii. Obvodní ředitelství městské policie Praha 13 sídlí v ulici Lýskova 1593, Praha 13 – Stodůlky. Vaše podání, oznámení nebo žádosti lze učinit na obvodním ředitelství kdykoli, a to osobně či telefonicky (pevná linka 222 025 721-22 nebo bezplatná linka tísňového volání 156). Dále je v době úředních hodin možné kontaktovat místní územně odpovědné strážníky na okrskové služebně Velká Ohrada, ulice Prusíkova 2577 a na okrskové služebně Nové Butovice, Sluneční náměstí 13 (budova ÚMČ Praha 13). Upozorňujeme, že nepřetržitý provoz je zajišťován pouze v budově obvodního ředitelství. V nepřítomnosti strážníků na okrskových služebnách proto kontaktujte naše operační středisko. Telefonní čísla jsou vždy vyvěšena na vchodových dveřích okrskových služeben. Podrobná provozní doba našeho přestupkového pracoviště je umístěna na stránkách Městské policie hl. m. Prahy (www.mppraha.cz).

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP