Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Náš Ježíšek

MŠ Ovčí hájek 2177 se v prosinci stala podporovatelem projektu Náš Ježíšek. Společně jsme si připomenuli a obnovili tradici adventu a Vánoc. Dětem jsme měli možnost ukázat podobu Ježíška – historicky autentickou s představami našich předků. Je inspirovaná světově známou českou soškou – Pražským Jezulátkem. Přečetli jsme si vánoční desatero, zazpívali si koledy a ozdobili stromeček. Ten jsme pak společně s rodiči a zaměstnanci rozsvítili. Hlavní myšlenkou této podpory je zejména to, abychom si uchovali Ježíška ve svých srdcích, společně dodržovali vánoční tradice bez cizorodých symbolů a abychom kouzlo Vánoc předávali našim dětem. Ty je budou dál nosit ve svých srdcích a budou dál šířit našeho Ježíška.

Hana Baštová, ředitelka