Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Virtuální Univerzita třetího věku

Konzultační středisko pro konání přednášek Virtuální Univerzity třetího věku vzniklo v roce 2009 ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze Suchdole. Do roku 2014 probíhaly vždy dva semestrální kurzy – letní a zimní. Pro velký zájem začaly od roku 2015 probíhat paralelně dva letní a dva zimní semestrální kurzy, složené z šesti přednášek ukončených závěrečným testem. Po absolvování šesti semestrů a úspěšném složení závěrečných testů mohou studenti slavnostně promovat v aule České zemědělské univerzity.

V roce 2019 probíhaly semestrální kurzy na témata: 

  • Letní semestr 2018/2019 – únor až duben Klenoty barokního sochařství v českých zemích (dvacet čtyři studujících) a Barokní architektura v Čechách (osmnáct studujících)
  • Zimní semestr 2019/2020 – říjen až prosinec Křesťanská ikonograf ie a hagiografie (dvacet studujících) a Dějiny oděvní kultury I (třináct studujících)


Témata na následující semestr si studenti společně vybírali v úterý 17. prosince po ukončení poslední přednášky.
Děkujeme všem studentům za jejich zájem a přejeme do dalšího studia hodně štěstí.

Alena Hrabětová, volnočasové aktivity – Středisko sociálních služeb Prahy 13