Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zapojíte se i vy?

V Praze 13 dnes působí třináct klubů seniorů a sehnat v nich volné místo je téměř nemožné. Několik z vás ale má teď šanci. V Klubu seniorů Stodůlky (nepleťte si s Klubem seniorů staré Stodůlky), jednom z nejdéle fungujících, je nyní několik volných míst. Členové se scházejí každý pátek od 13.00 do 15.30 v klubovně Domu sociálních služeb Lukáš. Program klubu, jehož vedoucí je paní Hana Bláhová, se přizpůsobuje přáním a možnostem všech členů. Rádi si jen tak povídají, hrají deskové hry nebo se věnují dalším aktivitám v klubovně. Nyní by rádi rozšířili programovou nabídku o společné vycházky, návštěvy kina, divadla, trénink paměti... Přidáte se? Veškeré informace získáte u vedoucí klubu na tel. 723 641 217.

Eva Černá