Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Květinový den

Také letos se ZŠ s RVJ Bronzová zapojila do charitativního projektu Český den proti rakovině, veřejné národní sbírky, kterou každoročně pořádá Liga proti rakovině. Kvítky měsíčku lékařského u nás tradičně prodávají žáci 5. ročníku. Vybrané peníze pak putují na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických pracovišť. Vzhledem k epidemii covid-19 a z toho vyplývajících vládních nařízení byl prodej kytiček přesunut z 13. května na 30. září a tak letos poprvé prodávali žáci 6.C. Děti všem ochotným dárcům, kteří si kytičku zakoupili, moc děkují.

Pavlína Tomsová