Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Technické vybavení pro žáky i pedagogy

Základní škola Kuncova obdržela v říjnu 2020 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky mimořádné finanční prostředky ve výši 844 542 Kč na pořízení technického vybavení, aby byli učitelé ve škole schopni v případě omezení provozu školy realizovat on-line výuku a aby bylo možné zprostředkovat při distanční výuce vybavení učitelům i žákům, kteří doma technické vybavení pro zapojení do on-line výuky nemají. Po výběrovém řízení škola zakoupila pětatřicet nových notebooků s kvalitními technickými parametry a ke stávajícím počítačům ve třídách dokoupila devatenáct kamer a stejný počet mikroportů. Součástí dodávky byla i kamera na pořizování video nahrávek, ať už k zaznamenání výuky nebo pro potřeby školy v případě mediální výchovy a realizace projektů. Po návratu k běžné prezenční výuce všech žáků budou notebooky využívány v počítačových učebnách na výuku informatiky, základů programování i pro účely on-line testování celých tříd. Škola má k dispozici dvě počítačové učebny s celkem šedesáti kvalitně vybavenými pracovními místy.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy