Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

LISTOPADEM NÁS PROVÁZEL SVATÝ MARTIN.

Celý druhý listopadový týden nás v Mateřské škole Palouček provázelo téma sv. Martina a legendy o něm. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí z krátkého divadla, které nacvičily paní učitelky z třídy našich nejmladších, Myšek. Divadelní představení s názvem Legenda o sv. Martinovi se líbilo úplně všem dětem, které ho odměnily nadšeným potleskem. Naši školkáčci se ale učili i písničky, básničky a vyrobili si výzdobu do tříd. Doplňkem byl i animovaný film Povídání o sv. Martinovi vytvořený panem učitelem z třídy Motýlků.

Štěpánka a Helča, učitelky