Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prevence pro děti i rodiče

Na jaře roku 2020 uspěla FZŠ profesora Otokara Chlupa s žádostí o grantový program Nadace O2 Chytrá škola a získala 80 325 Kč na realizaci preventivních programů pro žáky a na vzdělávání pedagogických pracovníků i rodičovské veřejnosti v oblasti kyberbezpečnosti. Díky grantu škola může dokoupit i technické vybavení pro natočení videospotu.
Krátce předtím, než školákům opět zavřeli školu, se podařilo uspořádat v šesti třídách preventivní program. Témata byla pro jednotlivé ročníky velmi aktuální – 4. třídy se dozvěděly více o šikaně a kyberšikaně, 5. třídy o tzv. digitálním wellbeingu, tedy jak správně využívat digitální technologie a příliš jim nepropadnout a pro 6. třídy byl nachystaný program o nebezpečích na síti.
Konala se také on-line beseda pro rodiče. Tu vedli Lukáš Kohoutek a Veronika Kynclová ze společnosti Jules a Jim, z.ú. Téma stejně jako u preventivních programů pro děti souviselo s kyberprostorem a bezpečností v něm.
V preventivních programech budeme pokračovat, jakmile to situace dovolí. Závěrečným výstupem ročního grantového programu bude videospot, který natočí a zpracují naši žáci.

Kristýna Krečová