Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

První rok se zálivkovými vaky

Odbor životního prostředí v roce 2020 nakoupil a využil asi 80 zálivkových vaků. Trend přišel z USA, kde jsou tyto vaky využívány již řadu let. Na stránkách výrobců a prodejců vaků se dočtete jen samou chválu. Naše zkušenost je taková, že použití závlahových vaků je vhodná podpora růstu mladého stromu, není však nezbytná, pokud provádíme kvalitní zálivku jiným způsobem. Úplným základem pro rozvoj mladého stromu v městském prostředí je kvalitní výsadba. Použití vhodného druhu dřeviny na dané stanoviště, kvalitní substrát, vhodná velikost výsadbové jámy, dobře udělaná zálivková mísa, zamulčování, zakůlování, ochrana proti psí moči a poranění sekačkou. Nutná zálivka pak může probíhat buď s použitím vaků, nebo hadicí přímo do zálivkové mísy. Povýsadbovou zálivku je potřeba provádět nejméně dva roky, u větších sazenic i déle. Voda musí proniknout do hloubky kořenového prostoru. Je však na zahradníkovi, jaký způsob zálivky použije. Z našich zkušeností vyplynulo, že vaky jsou kradeny minimálně, někdy jsou proříznuty neznámým vandalem, mohou chránit kmínek proti agresivní psí moči, ale na druhou stranu je kmínek stromu vystaven nepřirozené vlhkosti. Zálivka s vaky není nijak usnadněna, protože se naplňují a přesunují. Výhodou je, že vodu stromek dostává pomalu (10 – 24 hodin). Zálivkové vaky budeme nadále používat vedle jiných způsobů.

Dana Céová, odbor životního prostředí