Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NETRADIČNÍ ZDRAVOVĚDA

 

V týdnu od 19. do 21. září proběhl ve všech třídách 1. stupně FZŠ Mezi Školami v rámci předmětů Prvouky a Přírodovědy netradiční osvětový program zaměřený na prevenci zubního kazu. Základní poznatky z oblasti ústní hygieny, možnostech vzniku a ošetření zubního kazu a především o správné technice čištění zubů předaly žákům studentky 1. lékařské fakulty UK v rámci projektu Dental-Alarm. Součástí přednášky byl i individuální nácvik správného čištění zubů.

Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele školy