Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PO STOPÁCH KRYŠTOFA KOLUMBA

 

V letošním školním roce začal v ZŠ s RVJ Bronzová nový projekt anglické školní družiny. Rodilá mluvčí, metodička jazykové školy a česká paní učitelka si třikrát týdně s dětmi z prvních tříd hrají, relaxují, objevují, komunikují. Ano, nepřehlédli jste se, komunikují. Je úžasné sledovat intuitivní učení cizího jazyka při pestrých družinových činnostech a sledovat pokroky dětí. Projekt začíná tematem Christopher Columbus discovers America. Will he find a New land? Výrobky, mapky cest, písničky, tance pro domorodé obyvatele a ještě mnoho dalších aktivit. Možnost zapojit se do tohoto projektu můžeme našim prvňáčkům jen tiše závidět.

Alena Šoukalová, zástupkyně ředitele školy