Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby

 

 • Ne 4. 11. MUZEUM GASTRONOMIE
  Komentovaná prohlídka. Na Starém Městě pražskémv malebném domě, o kterém nacházíme první zmínku v roce 1401, je nově otevřeno unikátní muzeum zabývající se historií přípravy pokrmů a vývoje kuchyní od pravěku do současnosti. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9.45 před vchodem do muzea (ul. Jakubská 12, Praha 1, Staré Město). Jednotná cena 100 Kč. Nina Provaan Smetanová (kurátorka muzea)
   
 • So 10. 11. ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI
  Akce pro děti. Děti se mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka, prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budeme řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10.00 před vstupem do turistického informačního centra Staroměstské radnice. Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do objektu 25 Kč. (Průvodci PIS).
   
 • Ne 11. 11. ROTUNDA SV. MARTINA NA VYŠEHRADĚ
  V tento den si připomínáme oblíbenou postavu raně křesťanských legend – sv. Martina. Rotunda byla vybudována v 11. stol. a má pseudorománský interiér. Seznámíme se nejen se svatomartinskou legendou, ale i s pohnutými osudy jedné z nejstarších architektonických památek na území Prahy. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14.00 před rotundou sv. Martina. Cena 100/70 Kč + jednotné vstupné do objektu 30 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal
   
 • Čt 29. 11. ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ
  Komentovaná prohlídka. Světově nejproslulejší český moderní umělec Alfons Mucha (1860–1939) získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v díle, jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912–1926. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15.30 před vstupem do Veletržního paláce (zastávka tram. č. 12, 17, 24 Veletržní palác). Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do objektu 90 Kč. Marie Hátleová
   

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby,
tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz