Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

STRÁŽNÍCI POUČILI PŘEDŠKOLÁKY

V úterý 7. října přijeli do sportovního areálu FZŠ Trávníčkova strážníci Městské policie z útvaru prevence, útvaru psovodů a jízdní hlídky obvodního ředitelství z Prahy 5. Přivezli s sebou mobilní dopravní hřiště, kde si předškoláci procvičili své znalosti dopravních značek a vyzkoušeli si dovednost jízdy na malých kolech. Spolu se žáky prvních tříd zhlédli ukázky psovodů a jízdní hlídky. Při zdařilé akci pomáhali žáci 5. A.

Helena Bumbálková