Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

UČÍME SE ETICE

Ve čtvrtek 25. září se žáci z 2. B ZŠ Mohylová setkali v rámci etické výchovy s paní doktorkou Novákovou. Pomocí příběhu o kamenech, který děti znaly již z loňského roku, a povídání o zvířátkách se dozvěděly, jak ve třídě co nejlépe udržovat hezké a kamarádské vztahy, jak spolu komunikovat a vzájemně si pomáhat.

Veronika Toralová