Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sociální služby v kostce

V atriu radnice byla až do 15. října k vidění tradiční Výstava sociálních služeb Prahy 13. Jejím smyslem bylo představit obyvatelům městské části poskytovatele sociálních a návazných služeb, které mohou pro někoho z rodiny nebo pro sebe potřebovat. Na vernisáži 21. září zahájil výstavu zástupce starosty Pavel Jaroš společně s vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví Helenou Volechovou a vedoucím oddělení Petrem Syrovým. Na letošní výstavě se prezentovalo celkem 22 organizací, které pokrývají širokou škálu služeb pro seniory, děti a mládež, rodinu, zdravotně postižené, cizince, lidi bez domova a uživatele návykových látek.

- red-