Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Která opatření považujete za nejpodstatnější?

Občané se vyjádřili k problémům městské části

Ve čtvrtek 15. října proběhlo již 4. veřejné fórum občanů Prahy 13 organizované podle závazné metodiky iniciativy Místní Agenda 21, k jejímž principům se Praha 13 hlásí. Na setkání v obřadní síni se dostavily asi 4 desítky občanů, zastupitelů a pracovníků úřadu městské části. Smyslem sezení byl sběr témat, která občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější k řešení. Jednání zahájili zodpovědný politik a předseda výboru pro Agendu 21 Štěpán Hošna a moderátorka Dana Diváková. Za vedení radnice se zúčastnily zástupkyně starosty Marcela Plesníková a tajemnice úřadu Kateřina Černá.

Moderátorka Dana Diváková seznámila přítomné s mechanizmem sběru témat. U sedmi stolů probíhala diskuze k jednotlivým oblastem – Rozvoj městské části, Životní prostředí, Doprava a bezpečnost, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání, školství a kultura, Zdravotnictví a sociální věci, Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými tématy pro mladé).

Účastníci si mohli vybrat jednu nebo více z těchto oblastí a u příslušného stolu přednést jakékoli své podněty z dané oblasti. Všechny podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak společně vybrali dvě nejdůležitější témata v dané oblasti. Garanti všech stolů jednotlivě všem účastníkům představili témata vybraná u svého stolu. Vždy dvě TOP témata byla sepsána na samostatný velký plakát k závěrečnému hromadnému hodnocení. Pak každý účastník přidělil dva své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba jednomu). Součtem bodů vznikl pořadník deseti témat, která účastníci považují za nejdůležitější.
Nejdůležitějším úkolem je podle nich realizovat rekonstrukci sportovního areálu na Ovčím hájku a přebudovat centrum na mateřskou školu pro děti ve věku 2 – 3 let.

Mezi dalšími požadavky bylo např. realizace osvětlení v Centrálním parku, rozvoj komunitních projektů, rozšíření květnatých luk, řešení nepořádku okolo kontejnerů, omezení volného pohybu psů na veřejných prostranstvích, oprava vystouplých kanálů na silnicích, seřízení semaforů na Jeremiášově ulici pro plynulý průjezd, společné projekty městské části a podnikatelských subjektů, uspořádání samostatného fóra pro mladé, realizace dráhy pro kolečkové brusle napříč celou městskou částí, zapojení soukromých investorů do rozvoje veřejného sektoru. Na fóru zazněly také dvě pochvaly. Jedna z nich se týkala revitalizace vnitrobloku Trávníčkova a druhá provedené květnaté louky v Centrálním parku.

Podle metodiky Místní Agendy 21 je nyní dalším krokem předložení vybraných deseti témat k potvrzení občanům formou ankety ve STOPu a na webu městské části. O výsledcích ankety vás budeme ve STOPu informovat. Závěrem předseda výboru Štěpán Hošna přislíbil, že zmíněné podněty nezapadnou a že se jimi bude radnice v příštím období zabývat. Některá řešení však budou předána jiným subjektům, protože nejsou v kompetenci městské části.

Dana Céová