Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NÁMOŘNÍCI NA SEZNAMOVACÍM KURZU

Pro vytvoření vhodného klimatu ve třídách vyrazili nejmladší studenti gymnázia Jaroslava Heyrovského na seznamovací kurz do Sloupu v Čechách. Tématem prostupujícím celým kurzem bylo námořnictví a nejoblíbenějším svrškem tak byla pruhovaná trika. Během čtyř dnů studenti absolvovali řadu výletů, večerní program pak sloužil k vytvoření přátelských vazeb. Mimo nabitý program vyplňovali studenti volný čas námořnickým sportem, konkrétně stolním tenisem, fotbalem, ringem nebo přehazovanou.

Kuba Koráb