Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za Arnoštem z Pardubic

Dnešních 15 výletních kilometrů povede okresem Praha-východ a začne v obci Jirny, kam se dostanete autobusem od metra B Černý Most. V Jirnech se vydáte k baroknímu kostelu sv. Petra a Pavla s renesanční pískovcovou křtitelnicí z 16. století a varhanami z dílny pražského varhanáře Emanuela Štěpána Petra. Vedle kostela stojí také barokní zvonice a pískovcová socha sv. Tadeáše. V Jirnech žije zpěvák Milan Drobný a v dětství sem jezdil za babičkou herec Jiří Sovák. Po silnici dojdete kolem hřbitova přes řetězovou závoru a stále rovně mezi lesem a poli až do Horoušan. Přes náves se dejte kolem rybníka až na křižovatku s hospodou U Basaře a stále rovně po silnici až k další hospodě U Vejdovských v Tlustovousích. Pokračujte polní cestou na křižovatku s křížkem a pak doleva okrajem silnice do Úval. Odtud už vpravo uvidíte více než třicetimetrovou volně přístupnou rozhlednu Vinice. Z její vyhlídkové plošiny je za příznivého počasí vidět kromě Úval a Polabí i Krkonoše, Bezděz a Ralsko. Od rozhledny se vydejte alejí úvalských dětí až k seskupení menhirů Stonehenge. Pískovcové menhiry v podobě spirály s mlatovou cestou a lavičkami vás dovedou až do středu. Po relaxaci se vraťte zpět k rozhledně a od ní se vydejte po zelené směrem na Kalák. Lesem kolem skály s pamětní deskou výročí vzniku ČR dojdete až k Mlýnskému rybníku s bývalým válcovým mlýnem. V roce 1910 mlýn koupil mlynář z Tlustovous František Prokůpek a v majetku rodiny zůstal dodnes. Mlýnské zařízení s vodním kolem bylo později nahrazeno dvěma francisovými turbínami a po 2. světové válce jej až do jeho znárodnění v roce 1960 provozoval vnuk Františka Prokůpka Bohuslav. V roce 1991 byl mlýn vrácen v restituci jeho synovi Bohuslavu Prokůpkovi mladšímu.

Zelená značka podél říčky Výmoly vás dovede až k baroknímu kostelu Zvěstování Panny Marie s výzdobou ve stylu školy Matyáše Brauna. Na náměstí Arnošta z Pardubic stojí před radnicí i jeho socha. Ve druhé polovině 19. století byl první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic považován za zdejšího rodáka. Při pětisetletém výročí jeho smrti se úvalští rozhodli, ovlivněni historickým romantizmem, svému domnělému rodákovi postavit sochu. Jako autor byl vybrán pražský sochař Jindřich Čapek. Pozemek bezplatně poskytnul kníže Jan II. z Lichtenštejna a arcibiskupův monument v nadživotní velikosti byl slavnostně odhalen a vysvěcen pražským arcibiskupem Bedřichem Josefem, kardinálem Schwarzenbergem, v červnu 1869. V roce 1996 byl pomník z původního místa za městem z blízkosti dvora Hostína přemístěn na náměstí Arnošta z Pardubic. Stojí mezi dvojicí lip, ohraničen pískovcovými patníky s řetězem. Na čelní straně je arcibiskupský znak s kolorovaným nápisem „Arnoštu z Pardubic“, po stranách stejný nápis v latině a němčině, na zadní straně pak „Vděčná Vlast“ 1869. Na domě č. 18 je umístěna pamětní deska zdejší rodačky spisovatelky Marie Majerové, která finančními dary přispěla i na stavbu místního kulturního domu. Z náměstí vás přivede Husova ulicí k trati s nádražím a vláčkem do Prahy. Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 37 – Okolí Prahy – východ. Přeji vám hřejivé podzimní sluníčko a příjemnou cestu.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan