Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kaleidoskop sociálních služeb

Od 7. do 18. října byla v atriu radnice k vidění v pořadí již jedenáctá Výstava sociálních služeb Prahy 13. Celkem se do výstavy, která se také letos konala pod záštitou starosty Davida Vodrážky, zapojilo devatenáct organizací, které pokrývají širokou škálu služeb pro seniory, děti a mládež, rodinu, zdravotně postižené, cizince a uživatele návykových látek. Výstavu zahájil Vít Bobysud za účasti zástupců odboru sociální péče a poskytovatelů sociálních a návazných služeb.

Petr Syrový