Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rodinná zóna RaDka


V tomto školním roce byla v Domě dětí a mládeže Stodůlky nově otevřena Rodinná zóna RaDka – informační místo pro rodiny s dětmi. RaDka nabízí samoobslužný prostor přátelský rodině, který poskytuje rodičům a dalším osobám praktickou možnost pečovat „v terénu“ o své děťátko. Můžete zde své dítě nakrmit, přebalit, nebo si s ním pohrát v herně a zajistit mu tak komfort, který momentálně potřebuje, když je například jeho sourozenec na kroužku, nebo se věnuje jiné aktivitě. Zóna je určena, jak název výstižně napovídá, hlavně pro Rodiče a Děti. Pro veřejnost je otevřena od pondělí do čtvrtka od 14 do 18 hodin. Projekt vznikl za finanční podpory MČ Praha 13. Rodinná zóna RaDka je jedním z opatření Koncepce rodinné politiky pro městskou část Praha 13 na období 2018–2024.

Více informací získáte na www.ddmstodulky.cz nebo také 4. listopadu v 11 hodin na slavnostním křtu loga rodinné zóny RaDka. Součástí bude představení záměrů a prohlídka prostor.

Zdeňka Hiřmanová