Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výsledky ankety o prioritách

Ve čtvrtek 15. října proběhlo na radnici Prahy 13 čtvrté veřejné fórum k rozvoji městské části, jako jeden z bodů plnění kritérií Místní Agendy 21. Účastníci sepsali a poté bodově ohodnotili své priority, takže z jednání vyplynulo deset úkolů, které považují za nejdůležitější. Ty byly v zájmu větší reprezentativnosti předloženy k posouzení širší veřejnosti formou ankety ve STOPu a na webu, do které se zapojilo okolo tří set respondentů. Všechny hlasy z fóra i ankety byly sečteny.

Výsledkem je následující pořadí priorit občanů:

  1. Negativní vliv zahušťování sídliště na ŽP a rozšiřování sídliště – omezit nové polyfunkční budovy (250 hlasů)
  2. Realizace Radlické radiály (99 hlasů)
  3. Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Janského + doporučení – hřiště na beach volejbal (Velká Ohrada) (84 hlasů)
  4. Podpora rozvoje služeb pro seniory – např. dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory, rozšíření denního stacionáře, domácí ošetřovatelská péče, asistenční služby (70 hlasů)
  5. Omezit volný pohyb psů (67 hlasů)
  6. Vytvoření bytové politiky včetně sociálního bydlení (dostupné bydlení – startovací byty, azylové byty, malometrážní byty) pro sociálně vyloučené, samoživitele, mladá manželství apod. (39 hlasů)
  7. Realizovat rekonstrukci sportovní haly na Ovčím Hájku – přebudovat na MŠ pro děti 2 – 3 roky (32 hlasy)
  8. Zapojení soukromých investorů do rozvoje veřejného prostoru (školy, školky, lékaři, domov důchodců) – zvýšení zájmu investorů o veřejný sektor a prostranství (31 hlas)
  9. Možnosti získání dotací MČ na volný čas mládeže i pro neorganizované skupiny, podpora volnočasových aktivit (13 hlasů)
  10. Zapojení podnikatelských subjektů do projektu MČ – společné projekty, např. zapojení do Místní Agendy 21 (4 hlasy)

Výsledky ankety budou předloženy jako podklad Radě MČ Praha 13 a budou postupně řešeny nebo předány kompetentním organizacím.

Děkujeme všem občanům za účast na fóru i v anketě.

Dana Céová, koordinátorka Místní Agendy 21