Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Anežka v novém

Po téměř dvou letech dokončila Národní galerie projekt revitalizace Kláštera sv. Anežky České podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Národní kulturní památka se proměňuje z galerijních a historických prostor v místo pro odpočinek. Klášter založila Anežka Přemyslovna, dcera Přemysla Otakara I., okolo roku 1230, v jeho čele později stanula. Byl místem královské korunovace i rodovým pohřebištěm Přemyslovců. Klášter zrušený v roce 1782, získala v roce 1963 Národní galerie. Poprvé je nyní možno do areálu vstoupit oběma branami z Dvořákova nábřeží z ulice Na Františku, prohlédnout si nově zrestaurované pozůstatky kláštera menších bratří a klášterní zahrady (které byly přístupny od 80. let do povodní v roce 2002). Nový prohlídkový okruh zahrnuje expozici lapidária s nejcennějšími artefakty shromážděnými během téměř tři čtvrtě století archeologických výzkumů, historickou architekturu kláštera klarisek a menších bratří i trasu pro děti s mnoha překvapeními. Nedílnou součástí projektu je sochařská zahrada bývalého dvojkláštera. Ta ožila téměř dvěma desítkami současných sochařských děl Aleše Veselého, Jaroslava Róny, Čestmíra Sušky, Pavla Opočenského, Stanislava Kolíbala, Františka Skály či Karla Malicha. Doplňuje je jedna z prvních sochařských realizací Františka Bílka, monumentální plastika Golgoty z roku 1892. Součástí revitalizace byly i významné sadovnické úpravy. Plná vegetace v zahradách vás bude čekat už na jaře, popínavé hortenzie a břečťany vyrůstající z drnů v archeologické lokalitě ambitu menších bratří však budou potřebovat k plné kráse podstatně více času. Jahodníky za svatyněmi, letničky a bylinky vás ale potěší už na jaře.

Klášterní zahrady jsou přístupné sezonně a zdarma, výrazně byla posílena i bezbariérovost. V létě je jejich otevírací doba oproti galerijním expozicím v interiéru prodloužena. V patře Anežského kláštera pak mohou návštěvníci stále obdivovat výběr toho nejlepšího středověkého umění ze sbírek Národní galerie. Více informací naleznete na www.ngprague.cz.

Dan Novotný