Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pán blesků

Jeden, to kdybychom dokázali své české rodáky náležitě propagovat, z nejvěhlasnějších učenců nejen 18. století. Český kněz, vědec a vynálezce, léčitel i hudebník. Profesor ThDr. et PhDr. Václav Prokop Diviš, tedy Václav Divíšek se narodil 1. 8. 1696, možná i 26. 3. 1698 – místo i datum narození jsou dále předmětem historického sporu, zemřel dozajista 21. prosince 1765. Kromě toho, že byl premonstrátským knězem a úspěšným teologem, byl špičkovým vědcem. Kromě vynálezu uzemněného bleskosvodu měl vlastní stroj na výrobu elektřiny, byl průkopníkem elektroléčby revmatismu, lehkých ochrnutí, bolestí hlavy a krku a zabýval se také hydrotechnikou. V roce 1736 přijel do Přímětic na Zno jemsku, stal se administrátorem, roku 1742 farářem a zůstal zde s malou přestávkou až do smrti. Svůj první bleskosvod vztyčil 15. června 1754 právě zde a nazval ho „machina meteorologica“. Ovládl tak hroz bu z nebes a zkrotil blesk – posla boží ho, což nemělo v církevních kruzích nejlepší odezvu. Už v roce 1753 zkonstruoval první syntezátor „Denis D’or“ (Zlatý Diviš). Byl to skříňový elektrický klávesový nástroj s pedály. Měl 790 kovových strun, 14 zdvojených rejstříků s vynikající mechanikou. Struny napájela elektřina z Leydenských lahví pro čistší a plnější zvuk a přitom vznikaly souzvuky. Kombinace rejstříků a elektrizovaných strun přinášely velké možnosti. Stroj údajně vydával 150 různých harmonií a napodoboval zvuky různých nástrojů, dokonce i dechových a zvonkových, prý zněl i jako lidský hlas. Po smrti vynálezce byl „syntezátor“ převezen do Vídně a po koncertě v Prešpurku se ztratil. Prokop Diviš se za svého života velkého uznání, krom obyvatel Přímětic, nedočkal. Ovšem počty stále fungujících hromosvodů dělají jménu Václava Prokopa Diviše nehynoucí čest.

Dan Novotný