Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Lidová knihovna (1987)

Knihovna nachází se v jedné místnosti v budově místního kina, původně kulturního domu. Hrála se tam i ochotnická představení a jiné kulturní podniky. To vše bylo všemožně ztěžováno, až to vše zaniklo. Knihovníkem je dlouhá léta Bedřich Jeništa, bývalý učitel v. v. Čtenářů a návštěvníků v roce 1986 bylo 1 995. Počet výpůjček za běžný rok činil 7 941. Celkový stav knihovního fondu k 31. lednu 1987 činil 8 940 svazků. Prostor již nevyhovuje, ač se knihovna stále rozrůstá. Je zde však jistá naděje, že po dostavbě nového kulturního domu získá místní lidová knihovna lepší a vhodnější místnosti. Stavba tohoto nového kulturního domu postupuje opravdu hlemýždím krokem kupředu.

Vybral Dan Novotný