Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NA NÁVŠTĚVĚ U HASIČŮ

V říjnu navštívila většina tříd 1. stupně ZŠ s RVJ Bronzová stanici Hasičského záchranného sboru ČR v Jinonicích. Děti si mohly zblízka prohlédnout hasičskou techniku, prozkoumat prostory hasičské stanice, seznámily se také s protipožární ochranou a bezpečností. Exkurze probíhala za plného provozu stanice, takže dětem byla skvělým způsobem přiblížena práce hasičského záchranného sboru. Všem hasičům patří velké poděkování za ochotu a čas, který nám věnovali, a obdiv za jejich profesní přístup a nadšení pro práci. Budeme-li v budoucnu potřebovat jejich služby, máme jistotu, že se nám dostane kvalitní a profesionální pomoci.

Petra Havlíčková