Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů - prosinec 2016

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

5. 12.

Možná přijde i Mikuláš Slávka Augustinová; Bohumil Fořt

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

12. 12.

Nostalgické vzpomínání na Vánoce

19. 12.

Káva o čtrnácté. Loučení se starým rokem.

Příjemné prožití svátků vánočních a PF 2017.

Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165, po dobu nemoci zastupuje František Kundrát, tel.736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

6. 12.

Pozvání k nám do klubu seniorů přijal pan Radek Tichý, administrátor stodůlecké farnosti

13. 12.

Předvánoční posezení u kávy, výměna receptů na vánoční cukroví, na kytaru nám přijde zahrát pan Bohuslav Jungmann

20. 12.

Posedíme u stromečku, ochutnáme upečené cukroví našich členek, zazpíváme si koledy s klavírním doprovodem paní Evy Pechoušové

27. 12.

Oslavíme narozeniny několika členů, pro dobrou pohodu nám na ukončení roku zahraje pan Miloš Procházka

Přeji všem pěkné Vánoce a hodně zdraví v novém roce.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)

7. 12.

O své práci zastupitele MČ Praha 13 bude vyprávět Vít Bobysud

14. 12.

Přijdou nám zazpívat a zarecitovat děti z MŠ Bobříci Táňa Ohlídalová

21. 12.

Na piano nám koledy zahraje Eva Pechoušová

28. 12.

Budeme slavit příchod nového roku 2017 a bilancovat svou činnost v roce 2016. Helena Hrdoušková

Všem seniorům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2017.

Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů Staré Stodůlky

Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.

Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014

Senior klub X

Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15 do 17 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

7. 12.

Pražské vinice

14. 12.

Druhy času

21. 12.

Předvánoční povídání

28. 12.

Povídání o Silvestru

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI

Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. Program: Numerologie (osobní rok, osobní měsíc, osobní den), kolektivní tvoření betlému – výtvarná práce, slavnostní vánoční posezení s pohoštěním a zábavou.

Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813; Vlasta Alexanderová, členka klubu, tel. 728 052 031