Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výsledky ankety o prioritách

Ve čtvrtek 20. října proběhlo na radnici Prahy 13 už páté veřejné fórum k rozvoji městské části. Jedná se o součást plnění kritérií Místní Agendy 21, ke které se naše městská část přihlásila. Účastníci fóra po vzájemných debatách vybrali a následně bodově ohodnotili své priority. Výsledkem bylo deset úkolů, které považují za nejdůležitější. Z důvodu větší reprezentativnosti byly tyto úkoly předloženy k posouzení širší veřejnosti formou ankety v měsíčníku STOP a na webu. Do hlasování se zapojilo okolo dvou set respondentů. Všechny tyto hlasy byly sečteny a zveřejněny. Nejdůležitější prioritou pro účastníky fóra a respondenty je omezení negativního vlivu zahušťování staveb na životní prostředí, řada z nich uvedla konkrétně nepovolení stavby polyfunkčních domů u Obchodního centra Lužiny.

Výsledné pořadí priorit občanů:

  1. Omezit negativní vliv zahušťování staveb na životní prostředí (139 hlasů)
  2. Nezastavovat stávající zelené plochy (73 hlasů)
  3. Zřízení jídelny pro seniory v Nových Butovicích (30 hlasů)
  4. Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Janského (29 hlasů)
  5. Změna pozemků pod haldou v Centrálním parku na nezastavitelné pozemky (28 hlasů)
  6. Podpora P+R parkovišť (25 hlasů)
  7. Zavedení modrých parkovacích zón pro rezidenty (22 hlasů)
  8. Vybudování, zajištění startovacích bytů (20 hlasů)
  9. Údržba a ošetření komunikační zeleně v Praze 13 (14 hlasů)
  10. Útlum hazardu v Praze 13 (12 hlasů)

Mezi 10 priorit vybraných občany se nedostal podnět rekonstrukce školních jídelen (10 hlasů). To ale neznamená, že se tímto bodem nebudeme zabývat.

David Michut, odbor kancelář tajemníka