Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

BÁBINY DI PRAGA PLNÉ ELÁNU

Na svém tradičním podzimním koncertě ve čtvrtek 9. listopadu odpoledne vystoupil v obřadní síni radnice sbor seniorek organizace Život 90. Součet věků téměř třicetičlenného sboru nadšených seniorek (s průměrným věkem přes 77 let) dělá neuvěřitelné číslo 2 858. Repertoár koncertu, nad kterým převzal záštitu starosta David Vodrážka, tvořily zejména trojhlasé lidové písně. Pod vedením sbormistryně, dirigentky a skvělé sopranistky paní Jarmily Vaisové je členky sboru přednesly s vřelým citem a opravdovým zápalem.

-dn-