Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem v době svátků

Jako každoročně bude v rámci výkonu služby posílena kontrolní a hlídková činnost strážníků v okolí nákupních center a ostatních obdobných míst, kde se dá předpokládat větší koncentrace obyvatel Prahy 13. Opatření bude kromě zajištění bezpečnosti osob směřovat i k zabezpečení majetku a veřejného pořádku. Konkrétně se strážníci zaměří na kontrolu parkovišť, kriminálně závadových osob a požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP