Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Milá povinnost

Čtvrtek 9. listopadu patřil v obřadní síni Úřadu městské části Praha 13 znovu těm nejmenším. Starosta David Vodrážka přivítal 41 nově narozených občánků, kteří rozšířili naše řady. Bylo to jako vždy moc milé setkání, které tentokrát zpestřily děti z Mateřské školy Paletka. Pokud máte i vy zájem o pozvání na tuto malou slavnostní akci, je zapotřebí narození dítěte oznámit osobně pracovnici odboru občansko-správního nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu porazilovan@p13.mepnet.cz. O termínu a konkrétním čase konání vítání občánků jsou pak rodiče informováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána zhruba 3 týdny před samotným konáním akce.

Eva Libigerová