Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Centrum právní pomoci stále funguje

Téměř tři roky provozuje radnice Prahy 13 pro své občany právní poradnu. Tuto službu poskytuje osobám s trvalým bydlištěm v Praze 13 zdarma. Lidé ji mohou využít v případě, že se ocitnou v problematické situaci a nevědí, jaké právní kroky učinit. Nejčastěji se dotazy týkají rozvodů, péče o děti, vypořádání majetku ve spoluvlastnictví, darování, převodů družstevních podílů, dědictví a podobně. Občan, který právní poradnu navštíví, obdrží právní vysvětlení daného problému, radu, na kterou instituci se obrátit, jaké jsou zapotřebí dokumenty či potvrzení, případně je mu právníkem vysvětlen proces a běžné postupy soudního či správního řízení. Tyto bezplatné právní služby však nezahrnují sepsání nebo kontrolu smluv či jiných dokumentů. Měsíčně jsou vyřízeny desítky dotazů. Právníci jsou občanům k dispozici dvakrát týdně, a to v úterý od 14–16 hod. a ve středu od 9–12 hod.

Zájemce se musí objednat předem na tel. 235 011 144 nebo na bezplatné lince 800 130 000. V den sjednané porady je zájemce zpětně kontaktován úřadem pro potvrzení návštěvy. Pokud ji nepotvrdí, je jeho termín přidělen další osobě. Z tohoto důvodu je občan při objednání do poradny povinen uvést své telefonní číslo. Nedostaví-li se občan ve sjednaném termínu bez řádné omluvy, další termín mu nebude poskytnut, neboť zájemců o právní služby je velké množství. Právní problémy jsou řešeny pouze v rámci osobního jednání. E-mailové či korespondenční dotazy vyřizovány nejsou. Rovněž není řešeno zprostředkované právní poradenství. To znamená, že služba je poskytována pouze tomu, kdo má daný problém a nemůže být poskytnuta zástupci, např. kamarádovi či rodiči.

Iva Jermanová, Centrum právní pomoci