Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Studentům patří díky

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly 20. – 21. října 2017, se aktivně angažovali také mladí lidé. Je potěšující, že do volebních komisí se hlásili studenti, které zajímá naše politická scéna. Část z nich si ve středu 1. listopadu pozvali starosta městské části Praha 13 David Vodrážka a tajemník úřadu Jaroslav Mareš na radnici, aby jim osobně poděkovali za aktivní účast na volbách. Volební účast v naší městské části byla 66,47 %, což je mírně nad průměrem celé České republiky.

Eva Libigerová