Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin.

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.
 

ulice
datum
stanoviště
Amforová
3. 12.
proti č. 1895/24
Běhounkova
3. 12.
parkoviště proti č. 2463
Janského 4. 12.
rozšířený chodník u č. 2437
náměstí Na Lužinách
5. 12.
Podpěrova
5. 12.
u č. 1879 (u MŠ)
Pavrovského
6. 12.
křižovatka s ul. Přecechtělova
Volutová
6. 12.
parkoviště proti č. 2518/6
Kettnerova
7. 12.
proti č. 2053 (parkoviště u trafostanice)
Kuchařova
10. 12.
křižovatka s ul. Svitákova
Husníkova
11. 12.
parkoviště u trafostanice
Chlupova
11. 12.
proti č. 1800 (u MŠ)
Janského
12. 12.
parkoviště proti č. 2370/15
Chalabalova
13. 12.
parkoviště u č. 1611/7
U Jezera
13. 12.
parkoviště proti č. 2039/18
Bašteckého
14. 12.
křižovatka s ul. Janského
Nušlova
14. 12.
rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269

Michaela Líčková