Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parkové úpravy na Velké Ohradě

Dobrý den,

nedá mi, abych nereagoval na článek z listopadového STOPu „Parkové úpravy na Velké Ohradě“. Nechci se vyjadřovat k tomu, že za 21,5 milionu bude zřízen ovál, potůček, fontánka, pítko, veřejné osvětlení a příslušné rozvody vodovodu, kanalizace a elektřiny. Pracuji ve stavební f irmě a vím, jak je těžké posoudit náklady na stavbu, i když má člověk k dispozici úplnou a podrobnou dokumentaci. A zejména krátký asfaltový ovál pro začínající in-line bruslaře (snad bude uzavřený) a mlatová dráha pro běžce by byly super. Nicméně, už desítky let se v Praze 13 propírá skutečnost, že městská část nemá bazén, ba ani venkovní koupaliště. A v souvislosti s parkovými úpravami se u nás na sídlišti rozšířila fáma, že právě v uvedeném prostoru bude zřízeno malé biotopové koupaliště pro, dejme tomu, prvních 200 příchozích. O mě nejde, mám auto a jezdím se koupat jinam. Navíc po mém příchodu z práce by už bylo koupaliště stejně naplněné. Ale pro matky s dětmi, které musí léto trávit na sídlišti, by to bylo něco úžasného. Jak jsem se dočetl, koupaliště nebude. Možná by sousedům vadil hluk návštěvníků. Nelze to nazvat jinak než nevyužitou příležitostí.

S pozdravem Jiří Novotný

Původním záměrem bylo vybudování parku s vodní plochou s možností koupání. Ze závěrů zjišťovacího řízení hlavního města Prahy vyplynulo, že umístění koupaliště je v daném území z hlediska technických a parkovacích kapacit nevhodné. Rovněž na základě připomínek veřejnosti bylo zapotřebí předložený záměr dopracovat a upravit tak, aby byly splněny jak podané připomínky veřejnosti, tak stanovisko Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Vzhledem k těmto skutečnostem MČ Praha 13 přistoupila k úpravě projektové dokumentace. Po dopracování návrhu budou v daném území realizovány parkové úpravy s vodním prvkem (potůček s interaktivními prvky pro děti, fontánka, pítko). Zpevněné a mlatové cesty budou doplněny mobiliářem. Městská část Praha 13 bude nadále pokračovat v hledání lokality pro případnou realizaci koupaliště, která musí být v souladu s územním plánem, bude vhodná z hlediska velikosti a konfigurace terénu, řešení dopravy v klidu a napojení na technickou infrastrukturu.

Jitka Šrámková, vedoucí investičního oddělení