Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dopravní výchova

Dopravní pravidla potřebují znát nejen dospělí, ale i děti. A protože ty, které dosáhly věku deseti let, mohou samy vyjet na kole na vozovku, je potřeba, abychom s nimi nejen doma, ale i ve škole opakovali dopravní značky a pravidla chování v dopravním provozu. Žáci ze 3.–5. tříd ZŠ Mohylová si během října procvičili své dovednosti v jízdě na kole i s překonáním obtížných překážek. Především si ale procvičili, jak správně zareagovat před různými dopravními značkami. Celý kurz probíhal na dopravním hřišti za dohledu policistů. My z 3.A jsme pak ve škole ještě na dopravní výchovu navázali výrobou vlastních stolních dopravních her, ve kterých děti soupeří o nejšikovnějšího „cyklistu“.

Pavlína Pohanková