Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Putování ztracené kapky

V rámci ekologické výchovy uspořádal odbor životního prostředí pro děti z mateřských a základních škol 12. listopadu divadelní představení. Ta se pořádají pravidelně, zpravidla dvakrát do roka. Tentokrát se ve Spolkovém domě ve Stodůlkách hrála pohádka o koloběhu vody v přírodě s názvem Putování ztracené kapky.

Dvou představení se zúčastnilo cca 400 dětí. Přivítaly je místostarostka Marcela Plesníková, která má mimo jiné na starosti životní prostředí, a vedoucí oddělení správy zeleně stejnojmenného odboru Dana Céová. Paní místostarostka také letos vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti. Na nejlepší malíře obrázků čekají drobné ceny.

Eva Beránková