Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Halloweenské odpoledne v domě dětí

Ve středu 23. října proběhlo v DDM Stodůlky již tradiční Halloweenské odpoledne Strašidelná půda spojené s další tradiční akcí Cesta světel. Děti byly nadšené z výtvarné činnosti, úkolů i strašidelné půdy, k jejíž návštěvě si dodávaly odvahu mnohé z nich. Dokonale vyrobené kulisy a několik skutečných předmětů ze staré půdy vytvořily naprosto dokonalou atmosféru a všem tak poskytly kouzelný zážitek z celé akce. Rodiče s dětmi měli možnost strávit příjemné odpoledne jak výrobou světýlek, tak návštěvou Strašidelné půdy. Závěr akce vyvrcholil světýlkovým průvodem do Centrálního parku, kde na všechny čekala osvětlená vodní regata.

Dagmar Eckhardtová