Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úřední deska je interaktivní

Radnice Prahy 13 udělala další výrazný krok k modernizaci svých služeb a od začátku října spouští novou interaktivní úřední desku. Ta je umístěna na plášti radnice u zadního vchodu směrem k parkovišti. Stará úřední deska na chodníku Petržílkovy ulice, na které byly vyvěšovány dokumenty v papírové podobě, bude nejpozději do konce listopadu zrušena.

Nová elektronická úřední deska splňuje všechny legislativní podmínky dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Výhody nového elektronického řešení jednoznačně převažují nad starou a nepřehlednou vývěskou, kde nepříznivé počasí občas znemožnilo vyvěšení dokumentu nebo způsobilo jeho poškození až k nečitelnosti.

Nová interaktivní úřední deska je přehledná, vyhledání dokumentu dle základních stanovených kritérií je jednoduché a srozumitelné. Dokument je zobrazován přesně v požadovaných vývěsných termínech platnosti, které jsou zaevidovány a archivovány.

Součástí projektu je také instalace čtyř informačních kiosků, které umožňují přístup na novou úřední desku, webové stránky městské části a využití internetu. Kiosky jsou umístěny ve vstupních halách poliklinik Janského, Hostinského a Lípa a ve foyer Kulturního domu Mlejn. Projekt „Interaktivní úřední desky“ (CZ.2.16/1.2.00/21550) byl finančně podpořen z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Martin Šmíd, vedoucí oddělení e-governmentu a fondů EU