Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

První výstava Henriho Rousseaua v České republice

V paláci Kinských na Staroměstském náměstí připravila Národní galerie návštěvníkům skutečnou lahůdku – Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj. Henri Julien Felix Rousseau patří k nejvýznamnějším umělcům přelomu 19. a 20. století. Narodil se 21. května 1844 v Lavalu v severozápadní Francii. Student byl průměrný, ocenění však získal v hodinách hudby a malování. Přesto začal praxi jako advokátní koncipient, odkud utekl na sedm let k vojenské hudbě 51. střeleckého pluku. Po smrti otce se přestěhoval s matkou do Paříže, kde pracoval na úřadu výběru daní. Okolo roku 1877 začal příležitostně malovat. Na úřadu jeho umění přáli a dostával takové úkoly, aby měl na malování dost času. Jeho osobitý styl byl znectěn kritikou, ale uznáván mladou generací. Přesto žil ve velmi skromných poměrech, dokonce hrál po ulicích na housle, později vyučoval na Filotechnické universitě hudbu a malování porcelánu. Spisovatel Alfred Jarry, autor jeho přezdívky „Celník“, jej seznámil s Picassem a Apollinairem, který z něj vytvořil legendu s aurou exotického malíře a cestovatele. Až v roce 1905 byl Henri Rousseau poprvé pozván na oficiální výstavu, a to v Salone d‘Automne s fauvisty. V roce 1910 se pořezal na noze, dostal otravu krve a 2. září umírá. Na pohřeb na hřbitově Cimetière de Bagneux přišlo sedm přátel. Výběr z pařížské expozice Musée d’Orsay je v paláci Kinských na Staroměstském náměstí doplněn o díla českých umělců, jako jsou Otto Gutfreund, Jan Zrzavý nebo Toyen, ale i Kamil Lhoták, nebo Josef Čapek, u nichž je inspirace Celníkem jasně patrná.

Osobnost Henriho Rousseaua má v českém prostředí zvláštní postavení. Především je to jeho nejslavnější autoportrét s paletou a lodí v pozadí, který zakoupila v roce 1923 československá vláda pro tehdejší Moderní galerii.

Vzácnou výstavu můžete navštívit až do 15. ledna každý den od 10.00 do 18.00. Základní vstupné je za 240, snížené za 140 a rodinné za 500 korun.

Dan Novotný